S.N.NAME OF BANK ADDRESSTELEPHONEFAX NAME OF CEO  BANK EMAIL ADDRESS 
NATIONAL LEVEL DEVELOPMENT BANKS 
1
Deva Bikas Bank Ltd.
Bina Marg, Lal Durbar, Kathmandu 
01-4242272

01-4242553
01-4251653
Mr. Bijay Bahadur Shrestha
info@devabank.com.np
2
Gandaki Bikas Bank Ltd.
Chipledhunga (B.P. Chowk) Pokhara, Pokhara , Kaskai
061-540466
061-540460
061-540460
Mr. Resham Bahadur Thapa
hop@gandakibank.com.np

info@gandakibank.com.np
3
Garima Bikas Bank Ltd.
Lazimpat, Kathmandu
01-4445424

01-4445425
01-4445430
Mr.Gobinda Prasad Dhakal
info@garimabank.com.np
4
Jyoti Bikash Bank Ltd.
Kathmandu Plaza, Kamaladi, Kathmandu
01-4411116

01-4168581
01-4442192
Mr. Manoj Kumar Gyawali
info@jbbl.com.np
5
Kailash Bikas Bank Ltd.
Putalisadak, New plaza, Kathmandu
01-4443034

01-4432139
01-4423779
Mr. Amrit Charan Shrestha
info@kailashbank.com
6
Kamana Sewa Bikash Bank Ltd.
Gyaneshor, Ananda bhairab marga, Kathmandu
01-444115

01-444116
01-4440134
Mr. Prabin Basnet 
info@kamanabank.com.np
7
Mahalaxmi Bikas Bank Limited
Annapurna Arcade II, Darbarmarga, Kathmandu
01-4268719
01-4269308
Mr. Krishna Raj Lamichhane
info@mahalaxmi.com.np
8
Muktinath Bikas Bank Ltd.
Kathmandu Plaza, Kamaladi, Kathmandu
01-4168683

01-4168685
01-4168684
Mr.  Pradyuman Pokharel
info@muktinathbank.com.np
9
Shangri-la Development Bank Ltd.
Baluwatar, Kathmandu
01-4421861

01-4421862
01-4421766
Mr. Suyog Shrestha
info@shangrilabank.com
10
Lumbini Bikas Bank Ltd.
Sunrise Biz, Dilibazar, Kathmandu
01-4413232

01-4413234
01-4413526
Mr.Naresh Singh Bohra
info@lumbinibibikasbank.com
TEN DISTRICT DEVELOPMENT BANKS
1
Shine Resunga Development Bank Ltd.
Siddhartha Road, Butwal-6, Rupandehi
071-551498

071-551500
071-551497
Mr. Prakash Poudel
info@srdb.com.np
THREE DISTRICT DEVELOPMENT BANKS 
1
Excel Development Bank Ltd.
Mukti Chowk, Anarmani-3 Birtamod, Jhapa
023-543714
023-543563
Mr. Dinesh Kumar Pokhrel
excelbirta@yahoo.com
2
Green Development Bank Ltd.
Pokhara 8, kaski
061-533590

061-533634
……..
Mr. Umesh Kumar Acharya 
info@greenbank.com.np
3
Kanchan Development Bank Ltd.
Bhimdatta Municipalityh-4, ji.Pra.Ka. Road Mahendranagar, Kanchanpur
099-520265

099-520266
099-520263
Mr.Biru ram jaisi
info@kanchanbank.com.np 
4
Karnali Bikas Bank Ltd.
Surkhet Road, Nepalgunj, Banke
081-415074

081-415040
081-525986
Mr.Dinesh Kumar Rawat
kdbl@ntc.net.np, info@kdblnepal.com
5
Miteri Development Bank Ltd.
Mahendra Path-12, Dharan, Sunsari
025-531317
025-531354
Mr. Tulasi Prasad Wasti

info@miteribank.com.np 
6
Nepal Community Development Bank Ltd.
Kalikanagar, Butwal -11, Rupandehi
071-415679 071-415639
071-541819
Mr. Rajan Prasad Khanal
info@ncdbank.com
7
Sahayogi Vikas Bank Ltd.
Vidyapati Chowk, Janakpur-4, Dhanusa
041-525972

041-527142
041-525971
Mr. Sundar Khadka (Act.)
sahayogibank@yahoo.com
8
Saptakoshi Development Bank Ltd.
Tankisinuwari-2, Morang
021-420676
021-420129
Mr. Nabin Subedi
info@skdbl.com.np
9
Sindhu Bikash Bank ltd.
Barhabise Bazar, Barhabise, Sindhupalchowk
011-489245
011-489247
Mr.  Ramesh Pd Joshi
info@sindhubank.com.np
10
Tinau Mission Development Bank Ltd.
Hospital Line, Butwal-8, Rupandehi
071-545205

071-545576
071-542812
Mr. Pradip Kumar Shrestha
info@tinaumissionbank.com
ONE DISTRICT DEVELOPMENT BANKS
1
Sahara Bikash Bank Ltd.
Near Bus Stand, Malangwa-9, Sarlahi
046-521471
046-521472
Mr. Binaya Kumar Sah
saharabb2010@hotmail.com 
NON MEMBER  DEVELOPMENT BANK OF DBAN
1
Corporate Development Bank Ltd.
Adarshanagar, Birgunj-13, parsa
051-531031

051-527842
051-527843
Mr. Udaya Kumar kamati
info@corporatebank.com.np
2
Salpa Bikas Bank Ltd.
khotang
036-420638
036-420639
Mr. Ishor Man Rai
salapabikashbank@gmail.com
3
Narayani Development Bank Ltd.
Saurahachok, Chitwan
056-561258, 056-621221
056-561670
 
narayanidbl_mo@techminds.com.np